Kullanım Koşulları ve Gizlilik

KİŞİSEL VERİ KULLANIMI VE KORUMA POLİTİKASI GENEL ŞARTLARI

Web sitesinin sahibi Meska Vakfı olup, site üzerinde her tür düzenleme, değişiklik, kullanım ve tasarruf yetkisi yalnızca Meska Fakfı’na aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşulları sözleşmesini dikkatle okuyunuz.

 

Tanımlar

MESKA VAKFI; Mesleki Hastalıkları ve İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı

Tarlabaşı Bulvarı Meltem İş Merkezi No: 83/A Beyoğlu / İstanbul

Web sitesi: http://www.meskavakfi.com

Kişi/firma; Meska Vakfı tarafından veya üyeler tarafından temas kurulmuş, kayıt işlemleri sisteme alınmış gerçek veya tüzel kişiler.

 

Genel Koşullar

İşbu web sitesi üzerinde her tür, kullanım ve tasarruf yetkisi Meska Vakfı’na ait olup, siteye girmek ve sunulan hizmetleri/modülleri kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Meska Vakfı iş bu site ve site uzantısında, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın yeniden organize etme, değiştirme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitesinde yayım anında yürürlüğe girer.

 

İş bu web sitesine girilmesi veya web sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

Meska Vakfı web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, bundan dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 

Meska Vakfı sistemin sağlıklı işlemesi ve güvenliği için mevcut şartlar dahilinde gereken önlemleri almaktadır. Ancak alınan bu önlemlere rağmen kusur, ağır ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması ve benzeri diğer tüm durumlardan meydana gelebilecek her türlü zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Meska Vakfı link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, bu yönde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

Meska Vakfı bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi haber vermeksizin her zaman kesebilir.

 

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

Web sitesi'nin sahibi tüm içerikleriyle birlikte Meska Vakfı’dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, logolar, sloganlar, yazılım ve diğer işaretler ile sair Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve iş bu web sayfasının sunumu Meska Vakfı’nın ya da Meska Vakfı’nın lisans aldığı/sağladığı kuruluşların mülkiyetindedir.

 

Web sitesinde yer alan eserlerin ve bilgilerin tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) tamamen Meska Vakfı’ye aittir ve kısmen de olsa bu hakların kullanılması ancak ticari olmayan kişisel amaçlarla mümkündür.

 

Sorumlulukların Sınırlandırılması

Meska Vakfı web sitesi içerisinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içeriği güncel tutmak adına gereken ihtimamı gösterecektir ancak işbu içeriklerden kaynaklanacak sair zarardan ağır ihmali dışında sorumlu tutulamaz.

 

Sistemimize kayıtlı olan veya olmayan site kullanıcılarının "Tavsiye Et" seçeneği ile 3. kişilere internet sitesi e-posta sistemi üzerinden gönderdikleri mesajlar otomatik olup, metin içeriğine yapılan eklemelerden Meska Vakfı sorumlu değildir.

 

Gizlilik Prosedürü

Web sitemize kayıt olurken, paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin tarafımızdan, faaliyetlerimize yönelik aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler kendi veri tabanımızda güvenli bir şekilde saklanacak olup, 3. Kişi ve kurumlarla izniniz dışında kesinlikle paylaşılmayacaktır.

 

Meska Vakfı, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanmış olan her türlü bilginin ilgili birim tarafından alınan güvenlik önlemleri yoluyla saklanmasına, 3, kişiler tarafından yetkisiz olarak erişilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine tahrip olunmasına karşı gerekli gayreti göstermeyi amaçlamaktadır.

Firmanın program kapsamında ilettiği tüm bilgilerin doğruluğundan veya hatalı olmasından ötürü Meska Vakfı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir.

Kayıt yapıldığı zaman, kullanıcı profili oluşturulacaktır. Profil şirket veri tabanında gizlilikle tutulmaktadır.

Bilgi gönderiminde kullanılan pek çok form iletme esnasında şifrelenerek SSL "Secure Sockets Layer (SSL) şifre çözme teknolojisi" ile korunmaktadır.

Veri, Meska Vakfı’na ulaştıktan sonra da her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. SSL'den faydalanabilmek için tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir.

 

Kayıt yapılan bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılır:

- Hesapların işleme konulması ve yönetilmesi,

- Hizmetler ve ilgili ürünlerin pazarlanması,

- İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantıların devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,

- Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,

- Firma bilgilerinin siteye girişinin yapılması,

- Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması ve Meska Vakfı’nın söz konusu hizmetleri daha sağlıklı bir şekilde sunmasına yönelik gerçekleştireceği her türlü iletişim.

 

Program Kullanım Koşulları

Bu web sitesinde sunulan hizmetlere, kaynaklara ve site içeriğinin belirli bir bölümüne ya da tümüne erişmek için, kullanıcılardan kayıt/kimlik bilgilerini sağlamaları ve siteye giriş yapmaları istenmektedir. Web sitesinde yer alan hizmetlerin ve site içeriğinin tam ve gereği gibi verimli şekilde kullanılması için, kullanıcının sağladığı tüm kayıt bilgilerinin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olması ve bu şekilde kalması bir zorunluluktur. Firma kayıt bilgilerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal Meska Vakfı’na web sitesinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden bildirmeyi kabul eder. Kullanıcı, şifresinin güvenliğinden, şifre kayıp/çalıntı işlemlerinden dolayı meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat kendi sorumludur.

 

Meska Vakfı Sorumlulukları

Sistem üzerinde meydana gelebilecek her türlü teknik aksaklık ve sair sorunlardan dolayı doldurulan formların ulaşmaması durumunda Meska Vakfı’nın sorumluluğu yoktur.

 

Firma, web sitesi içerisinde hukuki veya cezai yaptırıma neden olabilecek herhangi bir bilgiyi aktarmamakla ve bu sebeple bu site aracılığıyla kamu düzenine aykırı veya lekeleyici yasadışı bilgileri ifşa etmemekle yükümlüdür.

Firmanın program kapsamında ilettiği tüm bilgilerin doğruluğundan veya hatalı olmasından ötürü Meska Vakfı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

İletişim Üzerinden Gönderilen Uygunsuz E-postalar

Meska Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, kamu düzeni ve genel ahlak kurallarına paralel olarak uygunsuz olarak nitelendirdiği kullanıcı içeriğinin web sitesinde, yayınlanmasını, yüklenmesini, postalanmasını, gönderilmesini, paylaşılmasını ve saklanmasını kendi tek taraflı kararıyla her zaman engelleyebilir ve yasaklayabilir.

 

Site Servisleri ve Site İçeriği İle İlgili Hükümler

Meska Vakfı web sitesinin kesintisiz olarak hizmet vermesi için gereken özeni gösterecektir ancak işbu web sitesinde yer alan servislerin sürekli olarak temin edilebileceği, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı, aksaklıkların hemen düzeltileceği veya 3. Şahıs kurumlara ait linklerin ve bağlantılı sunucunun virüs ya da zararlı bileşenler içermeyeceği konusunda garanti verememektedir.

 

Web sitesi üzerinde flash içerikli çalışmalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla flash player olmayan kullanıcılar ilgili programı indirmek durumunda kalabilirler. Bu durumda, söz konusu ve benzer YAZILIM İNDİRMELERİ'nden kaynaklanacak zararlardan, Meska Vakfı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, ve bu kapsamda Meska Vakfı’ndan hiçbir sair talepte bulunulamayacağını kullanıcılar kabul eder.