Tarihçe

Meslek Hastalıkları-İş Kazaları Araştırma Ve Önleme Vakfı, 2 Mart 1996 yılında İş sağlığı ve Güvenliği alanında çalışma yapan profesyonel arkadaşlar ile bu konuya gönül veren amatör arkadaşların katkılarıyla kurulmuştur. Vakfımız ilk kurucu başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Hilmi SABUNCU başkanlığında 64 kişilik mütevelli heyetinden oluşan bir kurucular kurulu faaliyetine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Sn. Oktay Tan, Sn. Ahmet Gökşin, Sn. Bilgin Candemir, Sn. Dr. Haluk İnce, Sn. Prof. Halim İşsever, Sn. Hüseyin Avni Yardımcı’nın başkanlıklarında bu günlere gelen vakfımız zaman zaman devlet görevlilerinin de katıldığı ulusal kongreler, sempozyumlar, paneller, konferanslar ve eğitimlerle birçok aktiviteye imza atmıştır. Bu süreç içinde vakfımızın tanıtımının sağlanması için basın toplantıları yapılmış, yazılı ve görsel medyaya konuk olarak katılınmıştır.

Vakfımıza bağlı bir kuruluş olan iktisadi işletme eliyle birçok ticari faaliyet yaparak (eğitimler, risk analizleri, soru hazırlama vs. gibi ) vakfımıza gelir kazanma yolları aranmış, ancak yeterli olmamıştır.

Vakfın kuruluş sözleşmesinden kaynaklanan yeni üye yapamamaktan dolayı üye kaynağı artırılamamış, bu konuya gönül verecek arkadaşlar vakfa üye olarak kazandırılamamıştır. İki sene süren bir hukuk mücadelesi ile bu zorluk aşılmış, yeni üye kayıt yetkisi mahkeme kararıyla alınmış, genel kurullarda olmak kaydıyla üye sayısının artırılmasına imkan sağlanmıştır.